Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

35 Kata-Kata Minta Maaf Idulfitri Bahasa Jawa, Tulus Menyentuh Hati

35 Kata-Kata Minta Maaf Idulfitri Bahasa Jawa, Tulus Menyentuh Hati<br>

35 Kata-Kata Minta Maaf Idulfitri Bahasa Jawa, Tulus Menyentuh Hati

Berikan ketulusan dalam permintaan maaf di hari raya dengan kata-kata minta maaf Idulfitri bahasa Jawa.

Idulfitri merupakan momen yang sangat berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. Tidak hanya sebagai penanda berakhirnya bulan suci Ramadan, tetapi juga sebagai waktu untuk saling memaafkan.

Dalam tradisi Jawa, meminta maaf dianggap sebagai bentuk introspeksi dan pemurnian diri yang mendalam, yang sering diungkapkan dengan kata-kata yang halus dan penuh makna.

Ungkapan minta maaf dalam bahasa Jawa tidak hanya sekadar formalitas, melainkan juga mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang kaya.

Kata-kata yang digunakan tidak hanya menunjukkan kerendahan hati, tetapi juga rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain, yang merupakan aspek penting dari budaya Jawa.

Kata-kata Minta Maaf Idulfitri Bahasa Jawa

1. Ngaturaken sembah sungkem dumateng panjenengan, nyuwun pangapunten, mugi-mugi kanugrahan jatining fitrah saking Gusti Allah, wilujeng Idulfitri.

2. Mugi Gusti Allah ingkang Kuoso paring ridho lan rahmati-Pun dumateng kito sedoyo.

3. Wonten dinten riyadi menika, sumangga dados pribadi ingkang miyos sae malih.

4. Sucining ati, tumatining laku, ngaturaken sugeng riyadi dumateng panjenengan. Menawi wonten kalepatan, kulo nyuwun agunging samudro pangaksami.

5. Kula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batin mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo.

6. Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko.

7. Bapak, Ibu, nyuwun pangapunten sangking lampah lan tumindak kulo. Mugi ibadah kulo lan panjenengan saged ketampi ing ngarsane gusti Allah SWT.

8. Kula ngaturaken sedoyo kalepatan kawulo ingkang dipun sengaja utawi mboten, ing dinten riyoyo punika kawulo nyuwun pangapunten ingkang seageng-agengipun.

9. Adol kupat neng ngisor gapuro. Menawi lepat kulo nyuwun agenging pangapuro.

10. Pitik kate rupane putih, pitik alas rupane cokelat. Idulfitri ati menungso bali putih, hawa lan nafsu dikendali kanthi tobat.

11. Madang sate ojo sak sunduk e. Madang rawon ojo nyakot kemiri. Sakmeniko sampun telas puosone. Sugeng Riyoyo Idulfitri. Tumbas merico endog asin. Saya sekeluarga nyuwun ngapuro lahir batin.

12. Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing batos. Mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala.

Kata-kata Minta Maaf Idulfitri Bahasa Jawa yang Tulus

13. Dinten meniko dinten bakdo riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami.

14. Kagem sedoyo kemawon, kulo namung sakdermo lare awon bade mungel. Menawi lampah ingkang awon lan sifat mboten pitados wonten ing manah. Soho tumindak glenyengan, dipun angapuro, ingkang ageng sanget.

15. Srengenge Idulfitri anggawa pangarep-arep. Silaturahim kanggo lantaran rumakete ati. Kita sedaya caos pangapura kanthi mantep nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati.

16. Numpak andhong neng Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih kulo gadah luput gedhe. Nyuwun kawelasan sampean ampuni.

17. Sedurunge srengenge singlup meneh, kulo ngucapke minal aidzin wal faizin maaf lahir batin saka njero atiku.

18. Mugo-mugo gusti Allah nyediake kebecikan gede lan tentrem ing dina suci iki.

19. Mbok bilih Gusti Pangeran, sampun mitrahaken manungso kedah mengaten. Mugi wonten ing dinten riyoyo meniko sageto sami ngadahi sipat welas asih lan jembar manah. Kangge sangu wonten ing akherat mbenjang, nuwun. Sugeng Riyadi.

20. Kula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batin mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo.

21. Menawi kathat lepat lan luput, kulo nyuwun ikhlasipun pangapuro. Sugeng riyadi sedoyo.

22. Nalika poso, mesthine weteng bakal kosong, nanging aja ngecakake ati kita kanggo nampa pangapuran.

23. Lepet kupat jamur kelopo, sedoyo lepat kulo nyuwun pangapuro.

24. Ngaturaken wilujeng Idulfitri nyuwun gunging pangapunten, mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah.

Kata-kata Minta Maaf Idulfitri Bahasa Jawa Menyentuh Hati

25. Kagem Bapak lan Ibu, kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun agunging pangapura ingkang. Mugi-mugi kita kanugrahan jatining fitrah ing dinten riyoyo punika saking gusti Allah.

26. Mboten wonten manungsa ingkang sempurna, dosa lan kelepatan mboten saged lukar saking panjenenganipun. Nyuwun pangapunten lair lan batin.

27. Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo.

28. Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo-mugo dosaku lan dosamu dilebur ing dino riyoyo iki.

29. Sedulurku kang banget daktresnani. Sing gedhe pangapuramu, awit kahanan, aku durung bisa sowan sapatemon. Nyuwun lega lilamu, aku ngaturake Sugeng Riyadi.

30. Ing dinten ingkang endah menika, sumangga sami-sami bermaaf-maafan lan sami-sami ndongakaken. Nyuwun pangapunten lair lan batin Bapak/Ibu.

31. Sugeng riyadi, nyuwun pangapunten lair lan batin. Mugi-mugi Allah maringaken berkah lan ampunan dhateng kula lan panjenengan sami.

32. Kupat kecemplung santen, sedoyo lepat nyuwun pangapunten.

33. Mbah Marijan iku pancen roso, jare wingi ketiban kelopo tapi yo tetep ora popo. Senajan riyoyo isih kurang sedino, sedoyo lepat lan salah kawulo nyuwun ngapuro.

34. Numpak pajero sopire lemu. Luputku marang awakmu jero, monggo dipendem nganggo pangapuramu.Taqabalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idulfitri.

35. Kawulo nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan kulo. Ngaturaken sugeng riyadi kagem Bapak lan Ibu sak keluargo mugi tansah sehat lan sentoso.

60 Tebak-Tebakan Lucu Jawa, Dijamin Bikin Tertawa Cekikikan
60 Tebak-Tebakan Lucu Jawa, Dijamin Bikin Tertawa Cekikikan

Tebak-tebakan dalam bahasa Jawa dapat menjadi sarana untuk memahami kebudayaan yang satu ini.

Baca Selengkapnya
35 Kata-kata Lebaran Bahasa Jawa, Sopan dan Penuh Makna
35 Kata-kata Lebaran Bahasa Jawa, Sopan dan Penuh Makna

Kata-kata Lebaran Bahasa Jawa memiliki makna yang mendalam dalam budaya dan tradisi Jawa.

Baca Selengkapnya
50 Kata Minta Maaf atas Kesalahan Selama Ini, Penuh Ketulusan
50 Kata Minta Maaf atas Kesalahan Selama Ini, Penuh Ketulusan

Ketulusan dalam meminta maaf merupakan kunci untuk membuka pintu maaf dari hati yang terluka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MUI: Indonesia Punya Banyak Perbedaan Bahasa dan Tempat Beragam Tetap Bersatu
MUI: Indonesia Punya Banyak Perbedaan Bahasa dan Tempat Beragam Tetap Bersatu

Pihak cenderung menolak praktik budaya dan kearifan lokal seringkali belum memahami agama dengan komprehensif.

Baca Selengkapnya
Disematkan Tanjak, Mahfud MD Diterima jadi Keluarga Besar Masyarakat Adat Melayu Kepri
Disematkan Tanjak, Mahfud MD Diterima jadi Keluarga Besar Masyarakat Adat Melayu Kepri

Masyarakat menyematkan penutup kepala tanjak kepada Mahfud yang merupakan simbol penerimaan sebagai keluarga besar adat Melayu.

Baca Selengkapnya
30 Kata-Kata Minta Maaf Nisfu Syaban, Pererat Silaturahmi di Malam Mulia
30 Kata-Kata Minta Maaf Nisfu Syaban, Pererat Silaturahmi di Malam Mulia

Meminta maaf di momen Nisfu Syaban akan melengkapi keberkahan yang turun di malam kemuliaan tersebut.

Baca Selengkapnya
Tradisi Kearifan Lokal Merekatkan Kerukunan Antar-Umat di Tanah Air
Tradisi Kearifan Lokal Merekatkan Kerukunan Antar-Umat di Tanah Air

Perayaan Idul Fitri di berbagai daerah biasanya dipadukan dengan kebiasaan masyarakat justru menguatkan semangat toleransi.

Baca Selengkapnya
Menjaga Tradisi, Begini Suasana Perkampungan Suku Jawa Kuno Kejawen Adat Istiadatnya Masih Kental
Menjaga Tradisi, Begini Suasana Perkampungan Suku Jawa Kuno Kejawen Adat Istiadatnya Masih Kental

Begini penampakan masyarakat Islam Bonokeling di Banyumas Jawa Tengah. Masih memegang kepercayaan Jawa Kuno.

Baca Selengkapnya
Kisah Penginjil Jadi Mualaf di Mojokerto karena Takut Mati, Ujungnya Justru Ditinggal Anak Istri
Kisah Penginjil Jadi Mualaf di Mojokerto karena Takut Mati, Ujungnya Justru Ditinggal Anak Istri

Niatnya jadi mualaf sempat terombang-ambing karena ia ditipu oknum ustaz

Baca Selengkapnya