Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

20 Pantun Batak Lucu yang Kocak dan Menghibur

<b>20 Pantun Batak Lucu yang Kocak dan Menghibur</b>

20 Pantun Batak Lucu yang Kocak dan Menghibur

Pantun Batak lucu ini akan jadi hiburan ringan di sela kesibukan.

Pantun adalah salah satu bentuk sastra lisan yang populer di Indonesia. Pantun memiliki ciri khas berupa rima, irama, dan makna yang tersirat. Pantun dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menyampaikan nasihat, menyatakan cinta, menghibur, atau sekadar bersenda gura.

Salah satu suku yang terkenal dengan pantunnya adalah suku Batak. Pantun Batak, atau yang disebut juga dengan umpasa, memiliki kekayaan bahasa, budaya, dan humor yang khas.

Pantun Batak sering digunakan dalam acara adat, seperti pernikahan, tunangan, atau pesta. Pantun Batak juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan, mengkritik, atau bercanda dengan teman. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa contoh pantun Batak lucu yang menghibur.

Pantun Batak lucu biasanya berisi sindiran, ejekan, atau lelucon yang tidak terlalu kasar, tetapi tetap menyentil. Pantun Batak lucu juga dapat menunjukkan kecerdasan, kelincahan, dan keceriaan orang Batak.

Berikut adalah beberapa pantun Batak lucu yang akan menghibur Anda.

Pantun Batak Lucu

1. Habangma amporik
Songgop tu bonani pisang
Unang ala saotik
Habang osang-osang

2. Sinuan ma ompu-ompu
Di toruni jandela
Martubuan akka pahompu
Sobinoto ise hela

3. Disaburhon ma labang
Asa lakku partambal ban
Tabo na marabang
Tumaboan na marpariban

4. Balga tiang ni ruma
Umbalgaan tiang ni sopo
Balga ulu ni jolma
Umbalgaan ulu ni horbo

5. Ganjang pe tali nihoda
Taluktuk nai do sitiopon
Uli pe rupa ni janda
Tokka doi sitiopo

6. Abang ma inna pidong ambaribit,
Songgop tu tano liat.
Unang pa tilik tilik,
Sogo roha ne pilat

7. Ompu ta naparjolo
Martungkot salagundi
Molo sukot sian jolo
Ambil sian pudi

8. Luat ni onan runggu
Tubuan bonani bagot
Sai tubu ma anak muna ganup minggu
Dohot borumuna ganup manogot

9. Sahat sahat ni solu
Sai sahat ma tu bontean
Molo di jukjuk sian toru
Sahat ma tu parate-atean

10. Habangma siburuk
Songgop di hau nabusuk
Molo tung pe au muttut
Unang adong hamu namuruk

Pantun Batak Lucu

11. Asa pitu anak ni ari
Sampulu dua anak ni bulan,
Molo ro hamu tupesta nami,
Unang boan tumpak par limaribuan.

12. Pinaulima simbora
Alai lunjung saotik
Huhut ma hitaon sude mamora
Alai sumurung au saotik

13. Sahat sahat ni solu
Sai sahat ma tu bontean
Sai holan au manean namangolu
Asing nai sude marmatean

14. Andor hadukka ma
Togu-togu nilombu
Sai sahatma hamu saur matua
Disarat-sarat lombu

15. Pinasa ni siantar
Godang rambu-rambuna
Molo boru napistar
Sai godang do partandangna

16. Gadu-gadu ni silindung
Tu gadu-gadu ni sipoholon
Sai tubu ma anak mu sibalga igung
Dohot borumu si godang ipon

17. Dang diau holi-holi
Ianggo so sian pinahan
Dang diau doli-doli
Ianggo so marga Siahaan

18. Disuan ma inna sappilit
Dirobus di bagas dandang
Molo adong dapotan na soppit
Sai adong do dapotan na bangbang

19. Luat ni porsea
Tubuan hau hariara
Dang au naso hasea
Ai hamu do nahurang roha

20. Sititik ma si gompa
Golang-golang pangarahutna
Nang otik pe na tupa
Unang pola ribut baba muna

Apa Itu Umpasa?

Umpasa adalah seni lisan puisi lama berupa pantun dalam masyarakat Batak Toba. Umpasa terdiri dari syair-syair yang mengisyaratkan pernyataan restu, nasihat, dan/atau doa bagi orang yang mendengarnya tergantung situasi pengucapannya. Umpasa biasanya berisi nasehat-nasehat, doa, dan harapan-harapan bagi orang yang mendengarnya.

Umpasa sering digunakan dalam acara adat, seperti pernikahan, tunangan, atau pesta. Umpasa juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan, mengkritik, atau bercanda dengan teman.

Umpasa memiliki ciri khas berupa rima, irama, dan makna yang tersirat. Umpasa juga memiliki kekayaan bahasa, budaya, dan humor yang khas. Umpasa merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dari masyarakat Batak yang begitu beragam.

Berikut langkah-langkah membuat umpasa:

  • Tentukan tema atau pesan yang ingin disampaikan dalam umpasa. Misalnya, restu, nasihat, doa, harapan, atau pujian.

  • Cari kata-kata yang sesuai dengan tema dan bahasa Batak Toba. Kata-kata harus memiliki makna yang mendalam, bijak, dan tajam.

  • Susun umpasa dalam bentuk empat baris, dengan tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Pola rima akhirnya bisa a-b-a-b, a-b-b-a, atau a-a-a-a.

  • Pastikan umpasa memiliki keseimbangan antara baris pertama dan kedua (sampiran) dengan baris ketiga dan keempat (isi). Sampiran biasanya berupa perumpamaan atau perbandingan, sedangkan isi adalah pesan utama yang ingin disampaikan.

  • Uji kecocokan dan keindahan umpasa dengan membacanya secara lantang. Umpasa yang baik harus mudah diingat dan mengena di hati.

Fungsi Umpasa

Umpasa adalah seni lisan puisi lama berupa pantun dalam masyarakat Batak Toba. Umpasa memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai berikut:

  • Umpasa berfungsi sebagai motivasi, pedoman, dan pengingat. Biasanya, umpasa digunakan untuk memberikan nasihat, menginspirasi, atau menyemangati seseorang untuk terus maju dalam hidup.

  • Umpasa berfungsi sebagai pengaminan. Dengan menuturkan umpasa, seseorang dapat menyatakan restu, doa, atau harapan bagi orang yang mendengarnya tergantung situasi pengucapannya. Umpasa juga dapat menyatakan sahnya suatu peristiwa adat, seperti pernikahan, tunangan, atau pesta.

  • Umpasa berfungsi sebagai sarana ekspresi. Umpasa dapat menjadi media untuk mengekspresikan perasaan, mengkritik, atau bercanda dengan teman. Umpasa juga dapat menunjukkan kecerdasan, kelincahan, dan keceriaan orang Batak.

  • Umpasa berfungsi sebagai warisan budaya. Umpasa memiliki kekayaan bahasa, budaya, dan humor yang khas. Umpasa juga mencerminkan nilai-nilai adat, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap tradisi pernikahan. Umpasa merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dari masyarakat Batak yang begitu beragam.

50 Pantun Lucu Pendek yang Menghibur, Lepaskan Penat dengan Tertawa Bersama

50 Pantun Lucu Pendek yang Menghibur, Lepaskan Penat dengan Tertawa Bersama

Berikut kumpulan pantun lucu pendek yang menghibur.

Baca Selengkapnya
45 Pantun Lucu Ngakak, Kocak dan Menghibur

45 Pantun Lucu Ngakak, Kocak dan Menghibur

Pantun lucu ngakak dan menghibur ini bisa dibagikan di media sosial.

Baca Selengkapnya
Pantun Bahasa Jawa Lucu yang Menghibur dan Mampu Mengocok Perut

Pantun Bahasa Jawa Lucu yang Menghibur dan Mampu Mengocok Perut

Merdeka.com merangkum informasi tentang pantun bahasa Jawa lucu yang menghibur dan mengocok perut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
20 Pantun Bali Lucu, Menghibur dan Bikin Ngakak

20 Pantun Bali Lucu, Menghibur dan Bikin Ngakak

Dalam konteks budaya, pantun Bali lucu memainkan peran dalam melestarikan bahasa Bali dan seni sastra lisan tradisional.

Baca Selengkapnya
Pantun Lucu Anak SD, Sederhana tapi Menghibur

Pantun Lucu Anak SD, Sederhana tapi Menghibur

Pantun lucu dapat dikenalkan anak-anak untuk melestarikan budaya.

Baca Selengkapnya
25 Pantun Lucu Palembang, Menghibur dan Bikin Ngakak

25 Pantun Lucu Palembang, Menghibur dan Bikin Ngakak

Pantun adalah salah satu bentuk puisi tradisional yang sangat populer di masyarakat Palembang dan juga di seluruh wilayah Nusantara.

Baca Selengkapnya
70 Pantun Jawa Ngapak Lucu yang Bikin Tertawa Ngakak

70 Pantun Jawa Ngapak Lucu yang Bikin Tertawa Ngakak

Berikut kumpulan pantun Jawa ngapak lucu yang bikin tertawa ngakak.

Baca Selengkapnya
70 Pantun Lucu Bahasa Jawa yang Kocak dan Bikin Ngakak, Punya Makna yang Dalam

70 Pantun Lucu Bahasa Jawa yang Kocak dan Bikin Ngakak, Punya Makna yang Dalam

Merdeka.com merangkum informasi tentang 70 pantun lucu bahasa Jawa yang kocak dan bikin ngakak, serta punya makna yang mendalam.

Baca Selengkapnya
24 Pantun Berbalas Lucu Remaja, Menghibur dan Bikin Ngakak

24 Pantun Berbalas Lucu Remaja, Menghibur dan Bikin Ngakak

Pantun berbalas lucu adalah bagian penting dari budaya Indonesia yang kaya akan tradisi lisan.

Baca Selengkapnya