Bacaan Doa Mohon Keselamatan dan Perlindungan Allah SWT dari Bahaya, Beserta Artinya

Senin, 3 Oktober 2022 09:45 Reporter : Tantiya Nimas Nuraini
Bacaan Doa Mohon Keselamatan dan Perlindungan Allah SWT dari Bahaya, Beserta Artinya Ilustrasi berdoa. ©Shutterstock

Merdeka.com - Bacaan doa mohon keselamatan dan perlindungan Allah SWT sebaiknya diketahui oleh seluruh umat Islam. Berdoa adalah bagian dari upaya atau ikhtiar manusia dalam menjalani hidupnya. Sebagai muslim dan muslimah, hanya kepada Allah SWT lah kita meminta pertolongan.

Terlebih saat berdoa, seorang hamba benar-benar akan merasa dekat dan mampu berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jika bersungguh-sungguh, Allah SWT pun akan mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Termasuk saat hamba-Nya membaca doa mohon keselamatan dan perlindungan dari marabahaya.

Bukan hanya untuk di dunia, doa ini juga memohon keselamatan dan perlindungan di akhirat kelak. Lantas bagaimana bacaan doa mohon keselamatan dan perlindungan Allah SWT dari bahaya beserta artinya?

Melansir dari berbagai sumber, Senin (3/10), simak ulasan informasinya berikut ini.

2 dari 5 halaman

Doa Mohon Keselamatan Dunia & Akhirat

Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fid diini wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil 'ilmi wa barokatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rohmatan 'indal mauti wa maghfirotan ba'dal mauti, allahummaa hawwin 'alainaa fil sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal 'afwa 'indal hisaabi, rabbanaa laa tuzigh quluubana ba'da idz hadaitanaa wahab lanaa mil ladunka rahma, innaka antal wahhaab, rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil akhirati hasanah waqinaa 'adzaa ban naar

Artinya:
"Ya Allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rizqi, serta taubat sebelum mati dan rahman di waktu mati, dan keampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka."

Doa Mohon Keselamatan & Perlindungan dari Musibah

Rabbi a'udzubika min hamazatisy syayathini wa a'udzubika rabbi ay yahdlurun

Artinya:
"Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepada Engkau yang Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku."

3 dari 5 halaman

Doa Mohon Keselamatan dari Kezaliman

Robbi najjinii minal qoumidh dholimiin

Artinya:
"Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Doa Mohon Keselamatan dari Tipu Daya

Robbanaa laa taj'alnaa fitnatal lil qoumidh dhoolimiin wa najjinaa birohmatika minal qoumil kaafiriin

Artinya:
"Ya Tuhan kami, jangan jadikan kami sasaran fitnah dan jauhkanlah kami dari sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang yang kafir."

Doa Mohon Keselamatan Sederhana

Allaahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarokta dzal jalaali wal ikroom

Artinya:
"Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan. Dari keselamatan. Maha Suci Allah, Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan."

Doa Mohon Keselamatan Nabi Luth

Robbi najjinii wa ahlii mimmaa ya'maluun

Artinya:
"Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari perbuatan yang mereka kerjakan."

4 dari 5 halaman

Doa Mohon Perlindungan dari Setan

Allahumma inni a'dzubika minasy syaithoni min hamazihi wa nafkhihi wa naftsihi

Artinya:
"Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari setan, dari kesombongannya, tiupannya dan hembusannya."

Doa Mohon Perlindungan dari Penyakit

Bismillahil ladzi la yadlurru ma'asmihi syai'un fil ardli wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim

Artinya:
"Dengan menyebut nama Allah yang bersama nama-Nya sesuatu itu tidak berbahaya di bumi dan di langit dan Dia Maha Mendengar lagi Mengetahui."

Doa Mohon Perlindungan dari Tipu Muslihat

La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyii wa yumiitu, biyadihil khoir, wa huwa 'ala kulli syai'in qodir

Artinya:
"Tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kekuasaan dan milik-Nya lah segala pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Atasnya kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Bacaan Doa Mohon Perlindungan dengan Keteguhan Iman

Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hablana mil ladunka rahmah innaka antal wahhab

Artinya:
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kalbu kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulan Maha Pemberi."

5 dari 5 halaman

Doa Mohon Perlindungan dari Harta Haram

Allahummakfini bikhalalika 'an kharamika wa aghnini bifadhlika 'amman siwaka

Artinya:
"Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halal-Mu agar terhindar terhindar dari yang Kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karunia-Mu, bukan karena karunia selain-Mu."

Sebagai manusia sudah seharusnya untuk berusaha, bekerja dan selalu diiringi dengan berdoa. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kerugian, tak terkecuali terkena unsur penipuan. Adapun bacaan doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW saat selesai salat subuh adalah sebagai berikut:

Allahumma innii as-aluka 'ilman naafi'a, wa rizqon thoyyibaa, wa 'amalan mutaqobbalaa

Artinya:
"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (HR. Ibnu Majah, no. 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

[tan]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini