Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Doa Allahummarhamna Bil Quran dan Artinya, Menyentuh Hati

Doa Allahummarhamna Bil Quran dan Artinya, Menyentuh Hati

Doa Allahummarhamna Bil Quran dan Artinya, Menyentuh Hati

Doa khatam Al Quran memiliki makna bijak yang mendalam.

Dalam ajaran Islam terdapat berbagai macam doa yang dapat diamalkan sehari-hari. Salah satu doa yang dapat diamalkan yaitu doa allahumarhamna bil quran. Ini adalah doa yang bisa dibaca setelah khatam Al Quran.

Doa allahummarhamna bil quran memiliki makna yang menyentuh hati. Sebuah permohonan agar Al Quran menjadi penyejuk dan penuntun hati setiap umat muslim. Berikut, kami merangkum doa allahumarhamna bil quran dan penjelasan lainnya, bisa disimak.

Doa Allahummarhamna Bil Quran

Doa Allahummarhamna Bil Quran

Pertama, akan diberikan bacaan doa allahummarhamna bil quran.

Ini adalah doa yang dibaca setelah menyelesaikan amalan membaca Al Quran hingga habis atau khatam. Berikut bacaan doa allahummarhamna bil quran dan artinya yang menyentuh hati:

Allhummarhamni bilquran. Waj'alhu lii imaman wa nuran wa hudan wa rohmah. Allhumma dzakkirni minhu maa nasiitu wa 'allimnii minhu maa jahiltu warzuqnii tilawatahu aana-allaili wa'atrofannahaar waj'alhu li hujatan ya rabbal 'alamin.

Artinya: “Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku atas apa yang terlupakan darinya. Ajarilah aku atas apa yang belum tahu darinya. Berikanlah aku kemampuan membacanya sepanjang malam dan ujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembelaku, wahai tuhan semesta alam.”

Makna Perintah Membaca Al Quran

Makna Perintah Membaca Al Quran

Setelah menyimak doa allahummarhamna bil quran, berikutnya akan dijelaskan makna perintahnya.

Perintah membaca Al Quran memiliki makna yang sangat penting dalam ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai makna perintah membaca Al Quran:

1. Menuntut ilmu: Membaca Al Quran merupakan salah satu bentuk ibadah yang diharapkan oleh umat muslim. Dalam membaca Al Quran, umat Muslim dapat mempelajari berbagai hukum, etika, dan petunjuk hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT. Membaca dan memahami Al Quran merupakan cara untuk menuntut ilmu dan memperluas pengetahuan keagamaan.

2. Mengenal Allah: Al Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam membaca Al Quran, umat Muslim dapat mengenal dan memahami sifat-sifat Allah SWT, kebesaran-Nya, dan kehendak-Nya. Membaca Al Quran membantu umat Muslim untuk memperdalam hubungan mereka dengan Allah SWT.

3. Meningkatkan spiritualitas: Al Quran merupakan sumber rohani dan spiritual bagi umat muslim. Membaca dan merenungkan ayat-ayat Al Quran dapat membantu meningkatkan kecintaan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Membaca Al Quran secara rutin juga membantu meningkatkan kesabaran, keikhlasan, dan ketenangan jiwa.

4. Mendapatkan rahmat Allah: Membaca Al Quran memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah mendapatkan rahmat Allah SWT. Dalam Al Quran, Allah SWT menjanjikan pahala dan rahmat-Nya bagi mereka yang membaca, mempelajari, dan mengamalkan ajaran-Nya. Membaca Al Quran dengan penuh keikhlasan dan tawakkal akan membawa umat muslim mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan berkah dan rahmat-Nya.

Adab Membaca Al Quran

Adab Membaca Al Quran

Setelah menyimak doa allahummarhamna bil quran, selanjutnya akan dijelaskan adab membacanya.

Saat membaca Al Quran, Islam menekankan pentingnya adab atau tata krama yang diikuti sebagai tanda penghormatan terhadap kitab suci tersebut. Berikut adalah beberapa anjuran adab saat membaca Al Quran dalam Islam:

1. Niat yang baik: Sebelum membaca Al Quran, penting untuk memiliki niat yang baik dan ikhlas untuk mendapatkan manfaat dari bacaan tersebut serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

2. Memperhatikan kebersihan: Pastikan diri dalam keadaan suci dan bersih ketika membaca Al Quran. Ini mencakup kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan tempat membaca.

3. Berwudu: Sebaiknya membaca Al Quran dalam keadaan berwudu untuk meningkatkan kesucian spiritual dan konsentrasi dalam membaca.

4. Berdoa sebelum membaca: Sebelum membaca Al Quran, disarankan untuk berdoa agar diberi kemampuan untuk memahami dan menghayati isi Al Quran dengan baik.

5. Menghormati kitab suci: Perlakukan Al Quran dengan penuh hormat. Jangan meletakkan Al Quran di lantai atau tempat yang tidak pantas, dan jangan menyentuhnya tanpa berwudu kecuali dalam keadaan terpaksa.

6. Menghormati ayat-ayat Allah: Ketika membaca ayat-ayat Al Quran, berhentilah sejenak untuk merenungkan dan memahami maknanya. Jangan berbicara atau berpaling dari bacaan Al Quran tanpa keperluan yang mendesak.

7. Menghadap kiblat: Saat membaca Al Quran, sebaiknya menghadap kiblat sebagai tanda penghormatan kepada Allah SWT.

8. Menggunakan tajwid dengan baik: Belajar dan menggunakan tajwid (tata cara membaca Al Quran dengan benar) adalah penting untuk memastikan pengucapan yang tepat dari setiap huruf dan kata dalam Al Quran.

9. Menghargai tempat-tempat Al-Quran: Tempat-tempat yang khusus diperuntukkan untuk Al Quran, seperti masjid atau musala, harus dihormati dengan baik. Jangan membawa Al Quran ke tempat-tempat yang tidak pantas, seperti kamar mandi atau tempat yang kotor.

10. Menghayati makna: Selain membaca, penting untuk menghayati makna dari apa yang dibaca. Mencari pemahaman yang mendalam dan mengambil pelajaran dari setiap ayat yang dibaca adalah bagian penting dari membaca Al Quran.

Keutamaan Membaca Al Quran

Keutamaan Membaca Al Quran

Setelah menyimak doa allahummarhamna bil quran, terakhir akan dijelaskan keutamaan membaca Al Quran, sebagai berikut:

1. Mendapat syafaat di hari kiamat: Membaca Al Quran adalah amalan yang dapat mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari akhir. Al Quran akan menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan siapa saja yang membaca serta mempelajarinya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat.

2. Dikabulkan permintaannya oleh Allah: Al-Quran merupakan firman Allah yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya dapat menjadi upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, Ini juga termasuk amalan yang dapat memudahkan terkabulnya sebuah doa dan keinginan dari seorang hamba.

3. Dicatat sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah: Setiap muslim yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya akan dicatat sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya akan menjadikan umat muslim lebih bertaqwa kepada Allah, sehingga Anda termasuk orang yang beruntung di sisi Allah.

4. Mendapat kebaikan di setiap hurufnya: Membaca Al-Quran akan mendatangkan kebaikan setiap hurufnya. Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (Al-Quran), maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa 'Alif Laam Miim' itu bukan satu huruf, melainkan 'Alif' itu satu huruf, 'Laam' itu satu huruf, dan 'Miim' itu satu huruf." Dengan demikian, setiap kali kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya akan mendatangkan kebaikan yang berlipat-lipat.

5. Diberi perlindungan oleh Allah: Membaca Al-Quran dan mempelajarinya akan memberikan perlindungan dari Allah. Dalam surat Yunus ayat 62-63, Allah berfirman, “Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa”. Dengan membaca dan mempelajari Al Quran, Anda akan mendapatkan petunjuk, pertolongan, dan perlindungan dari Allah.

Doa Khatam Al Quran 30 Juz dan Artinya, Penuh Makna Bijak
Doa Khatam Al Quran 30 Juz dan Artinya, Penuh Makna Bijak

Khatam Al Quran dapat memberikan banyak manfaat keutamaan.

Baca Selengkapnya
Doa Setelah Membaca Surat Al-Mulk, Hafal dan Amalkan
Doa Setelah Membaca Surat Al-Mulk, Hafal dan Amalkan

Lafalkan doa ini untuk melengkapi bacaan doa Al-Mulk Anda, dan ketahui pula keutamaannya.

Baca Selengkapnya
Doa Penenang Hati Arab Latin dan Artinya, Baca saat Gundah
Doa Penenang Hati Arab Latin dan Artinya, Baca saat Gundah

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjauhkan diri dari perasaan galau. Salah satunya dengan berdoa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Doa Khotmil Quran dan Artinya, Perlu Diketahui
Doa Khotmil Quran dan Artinya, Perlu Diketahui

Doa khotmil Quran dibaca setelah selesai khatam Al Quran.

Baca Selengkapnya
Bacaan Doa Khotmil Quran Kudus dalam Bahasa Arab, Latin Beserta Artinya
Bacaan Doa Khotmil Quran Kudus dalam Bahasa Arab, Latin Beserta Artinya

Ketahui bacaan doa Khotmil Quran Kudus berikut ini dalam Bahasa Arab, latin dan artinya.

Baca Selengkapnya
Doa Akhir Tahun 2023 dalam Islam, Lengkap beserta Arti dan Keutamaannya
Doa Akhir Tahun 2023 dalam Islam, Lengkap beserta Arti dan Keutamaannya

Doa akhir tahun 2023 dalam Islam ini berisi tentang harapan di masa mendatang agar lebih baik dan penuh berkah.

Baca Selengkapnya
Doa Sesudah Bercermin dan Artinya, Penuh Makna Kebaikan
Doa Sesudah Bercermin dan Artinya, Penuh Makna Kebaikan

Doa sesudah bercermin adalah bentuk rasa syukur kepada Allah.

Baca Selengkapnya
Doa Menyembuhkan Jerawat, Perlu Diamalkan
Doa Menyembuhkan Jerawat, Perlu Diamalkan

Doa menyembuhkan jerawat ini bisa diamalkan untuk memohon kesembuhan pada Allah SWT.

Baca Selengkapnya
Bacaan Doa Hajat dan Artinya, Perlu Diamalkan Umat Muslim
Bacaan Doa Hajat dan Artinya, Perlu Diamalkan Umat Muslim

Sholat hajat adalah bentuk ibadah yang dilakukan untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi suatu masalah atau kesulitan tertentu.

Baca Selengkapnya