Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

35 Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Sunda Beserta Artinya Paling Lucu, Penuh Doa dan Harapan Terbaik

Hari ulang tahun adalah momen yang paling dinantikan bagi banyak orang di dunia ini.

Tak hanya bertambah usia, biasanya momen tersebut menjadi saat untuk berkumpul dan berbagai kebahagiaan dengan orang terdekat.

Tak hanya kado yang dinantikan, biasanya ucapan ulang tahun juga menjadi hal yang ditunggu.

Ucapan ulang tahun biasanya mengandung doa dan harapan terbaik untuk mereka.

Kata-kata ini biasanya dipenuhi dengan harapan serta doa yang ditujukan kepada orang yang berulangtahun.

Akan tetapi, tak semua orang pandai merangkai kata-kata untuk mengucapkan selamat kepada seseorang khususnya sahabat yang sedang berulangtahun.

Apakah kamu merasa menjadi salah satunya? 55 ucapan ulang tahun Bahasa Sunda berikut ini bisa jadi solusi.

Selain unik dan bermakna positif, ucapan Bahasa Sunda juga bisa menghibur karena berisi pesan lucu. Dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (17/4) berikut selengkapnya.

<b>Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Sunda Beserta Artinya</b>

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Sunda Beserta Artinya

1. Wilujeng tepung taun lur. Sing sukses jeung panjang umur. Iraha rek numpeng?

(Selamat ulang tahun bro. Semoga sukses dan panjang umur. Kapan mau bikin tumpeng?)

2. Wilujeng tepang taun neng geulis bojo akang. Mugia panjang yuswa, langkung sholehah, sareng gampil dipangalakeun rejekina.

(Selamat ulang tahun istriku yang cantik. Semoga panjang umur, makin sholehah, dan mudah dicariin rejeki)

3. Wilujeng tepang taun adi teteh/aa nu kasep/geulis. Sing janten murangkali anu sholeh/sholehah, ageung milik, sareng pinter nya.

(Selamat ulang tahun adikku yang cakep/cantik. Semoga jadi anak yang sholeh/sholehah, murah rezeki, dan jadi anak pintar ya)

4. Wilujeng tepang taun aa/akang nu kasep pujaan hate. Sing panjang yuswa kalayan barokah, langkung nyaah ka keluarga, sareng janten imam nu tiasa nuyun ka surgana Allah SWT.

(Selamat ultah abang tampan pujaan hati. Semoga panjang umur dan berkah, makin sayang keluarga, dan jadi imam yang bisa membawa ke surganya Allah SWT)

5. Wilujeng tepang taun teteh/aa. Sing panjang yuswa, langkung dewasa, sareng enggal nikah. Kade hilap traktiran na.

(Selamat ulang tahun kakak. Semoga panjang umur, semakin dewasa, dan cepat menikah. Jangan lupa traktirannya)

6. Wilujeng milangkala pa, mugia salamina aya dina panangtayunan Allah.

(Selamat ulang tahun Pak, semoga selamanya ada dalam lindungan Allah)

7. Wilujeng tepang taun adi abi anu kasep, mudah-mudahan sing jenteun jalmi anu pinter, janten putra anu nurut ka orang tua.

(Selamat ulang tahun adiku yang ganteng, semoga menjadi manusia yang pintar, dan menjadi anak yang berbakti pada orang tua)

8. Wilujeng tepang taun de, mugiya panjang yuswa, sehat lahir batina, se’ur rezekina, enteng jodo.

(Selamat ulang tahun de, semoga panjang umur, sehat lahir batin, banyak rejekinya, dan dientengkan jodohnya)

9. Wilujeng tepang taun ujang/nyai (nama) putra/putri mamah/bapa anu bageur. Sing sholeh/sholehah, pinter, manfaat kanggo agama, nagara sareng tiasa ngabakti ka sepuh.

(Selamat ulang tahun (nama) anak ibu/bapak yang baik. Semoga sholeh/sholehah, pintar, bermanfaat bagi agama, negara, dan berbakti pada orang tua)

10. Wilujeng mondokan umur. Sing sehat, beuki sukses jeung gera meunang jodo.

(Selamat ulang tahun. Semoga sehat, tambah sukses dan segera dapat jodoh)

11. Wilujeng tepang tahun euy, sing panjang umur kalayan barokah. Sing kahontal cita-cita, kade tong poho bakti ka kolot.

(Selamat ulang tahun bro/sis, semoga panjang umur lagi berkah. Tercapai cita-cita, jangan lupa berbakti pada orangtua)

12. Wilujengnya, semoga nambahna umur ajen bisa nambahan oge iman jeung akhlak anu langkung sae. Barokallah Fi Umrik.

(Selamat ya, semoga dengan bertambahnya usiamu dapat bertambah pula iman dan akhlakmu. Barokallah Fi Umrik)

13. Wilujeng tepang taun mah/ pa. Mugi panjang yuswa kalayan barokah sareng sehat walafiat. Hapunten abdi teu acan tiasa mulang tarima ka mamah/ bapa.

(Selamat ulang tahun bu/ pak. Semoga panjang umur lagi berkah dan sehat walafiat. Maaf aku belum bisa berbakti pada ibu/bapak)

14. Wilujeng tepang taun anaking, Mugi-mugi anaking sing panjang yuswana, sing dipasihan kesehatan, jadi jalmi sholeh salawasna, tur aya dina panang tayungan Allah SWT. Amin

(Selamat ulang tahun anakku, semoga anakku panjang umurnya, semoga diberikan kesehatan, jadi orang yang sholeh selamanya, dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin)

15. Di poe anu dipka bungah ieu, urang ngucapken doa, semoga Allah SWT masihan segala anu sae kanggo kahirupan anjeun.

(Di hari yang bahagia ini, ku panjatkan untaian doa. Agar semoga Allah SWT dapat memberikan segala yang terbaik untuk kehidupanmu)

16. Wilujeng tepang taun de, mugiya panjang yuswa, sehat lahir batina, se’ur rezekina, enteng jodo.

(Selamat ulang tahun de, semoga panjang umur, sehat lahir batin, banyak rejekinya, dan dientengkan jodohnya.)

17. Dinteun anu paling indah nyaeta dinteun ulang tahun anjeun. Doa anu endah nyaeta doa kanggo anjeun. Selamat ulang tahun kanggo anjeun sahabatku, tetap semangat.

(Hari yang paling indah adalah hari ulang tahunmu, doa yang indah adalah doa untukmu. Selamat ulang tahun buat kamu sahabatku, tetap semangat)

18.Wilujeng milangkala pa, mugia salamina aya dina panangtayunan Allah.

(Selamat ulang tahun Pak, semoga selamanya ada dalam lindungan Allah.)

19. "Wilujeng tepang tahun euy, sing panjang umur kalayan barokah. Sing kahontal cita-cita, kade tong poho bakti ka kolot"

(Selamat ulang tahun bro/sis, semoga panjang umur lagi berkah. Tercapai cita-cita, jangan lupa berbakti pada orang tua.)

20. "Jeung nambahana yuswa anjeun, jadi nambahan oge kebahageaan anjeun. Selamat ultah sahabat paling baikku, semoga persahabatan ieu beuki tambah deukeut napika akherat. Amin"

(Dengan bertambahnya usiamu, jadi bertambah pula kebahagiaanmu. Selamat ultah sahabat terbaikku. Semoga persahabatan kita erat sampai akhirat. Amin)

21. "Wilujeng tepang taun aa/akang nu kasep pujaan hate. Sing panjang yuswa kalayan barokah, langkung nyaah ka keluarga, sareng janten imam nu tiasa nuyun ka surgana Allah Swt"

(Selamat ulang tahun abang yang tampan pujaan hati. Semoga panjang umur serta berkah, makin sayang keluarga, dan jadi imam yang bisa membawa ke surganya Allah Swt.)

22. "Wilujeng tepang taun kanggo [nama teman]. Mugia panjang sagalana, sukses selalu, sehat selalu, sareng seueur rejekina.

(Selamat ulang tahun untuk [nama teman]. Semoga panjang semuanya, sukses selalu, sehat selalu dilancarkan rejekinya).

23. “Wilujeng teupang taun. Mugia panjang umurna, ditebihkeun tina mamala, tur dicaketkeun kana rizkina.”

(Selamat ulang tahun, Semoga panjang umur, dijauhkan dari resiko atau mara bahaya dan dicatet ke dalam rezekinya)

24. Poe ieu endah, poe ieu cerah pisan, abdi saukur tiasa nyarios jeung ngadoa kanggo anjeun sahabat abdi. Wilunjeng teupang taun, sing damangkeun sareng dipanjagng keun umurna.

(Hari ini indah,hari ini sangat cerah, aku hanya bisa bicara dan berdoa untukmu sahabatku. Selamat ulang tahun ya, sehat selalu dan semoga panjang umur)

25. Wilujeng tepang tahun euy, sing panjang umur kalayan barokah. Sing kahontal cita-cita, kade tong poho bakti ka kolot.

(Selamat ulang tahun bro/sis, semoga panjang umur lagi berkah. Tercapai cita-cita, jangan lupa berbakti pada orang tua.)

26. Wilujeng tepang taun, bro. Panjang yuswa tur barokah, enteng jodona, sukses dunia sareng akheratna.

(Selamat ulang tahun, bro. Semoga panjang umur dan barokah, enteng jodohnya, sukses dunia dan akhiratnya.)

27. Wilujeng tepang taun, Mamah/ Pa. Mugi panjang yuswa kalayan barokah sareng sehat walafiat. Hapunten abdi teu acan tiasa mulang tarima ka Mamah/ Bapa"

(Selamat ulang tahun, Bu/Pak. Semoga panjang umur lagi berkah dan sehat walafiat. Maaf aku belum bisa berbakti pada Ibu/Bapak."

28. "Wilujeng tepang taun, Teteh/Aa. Sing panjang yuswa, langkung dewasa, sareng enggal nikah. Kade hilap traktiran na"

(Selamat ulang tahun, kakak. Semoga panjang umur, semakin dewasa, dan cepat menikah. Jangan lupa traktirannya."

29. “Wilujeng tepang taun, mugia panjang yuswa jeung sehat salawana.”

(Selamat ulang tahu, semoga panjang umur dan sehat selamanya)

30. “Wilujeng tepang taun [nama]. Mugia panjang yuswa. seeur rizkina. sehat. menak kabingah salimina, amin …”

(Selamat ukang tahun, (nama), Semoga panjang umur, banyak rizki, sehat dan bungah sebahagia bahagianya dan selamanya.)

31. "Wilujeng tepang taun mah/ pa. Mugi panjang yuswa kalayan barokah sareng sehat walafiat. Hapunten abdi teu acan tiasa mulang tarima ka mamah/ bapa."

(Selamat ulang tahun bu/pak. Semoga panjang umur lagi berkah dan sehat walafiat. Maaf aku belum bisa berbakti pada ibu/bapak.)

32. "Wilujeng tepung taun lur. Sing sukses jeung panjang umur. Iraha rek numpeng?"

(Selamat ulang tahun bro. Semoga sukses dan panjang umur. Kapan mau bikin tumpeng?)

33. "Wilujeng mondokan umur. Sing sehat, beuki sukses jeung gera meunang jodo"

(Selamat ulang tahun. Semoga sehat, tambah sukses dan segera dapat jodoh."

34. "Wilujeng tepang taun, Teh. Mugia aya dina kasehatan, kabagjaan, digampangkeun rejekina, tur runtut raut rumah tanggana"

(Selamat ulang tahun, Teh. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dimudahkan rejeki, dan rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja."

35. “Wilujeng tepang taun a. Mugi-mugi panjang yuswa, sholeh satungtung beunta, aya dina pituduhna, tur aya dina panangtayunganna.”

(Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sholeh seujung mata, ada di petunjuknya (Allah) dan perlindungan Allah.)

60 Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Suami Tercinta Secara Islami
60 Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Suami Tercinta Secara Islami

Ucapan selamat ulang tahun untuk suami tercinta secara islami ini ungkap doa yang tulus untuk kebahagiaan dan kesuksesan suami tercinta.

Baca Selengkapnya
Kumpulan Ucapan Selamat Melahirkan yang Penuh Makna dan Doa Mendalam
Kumpulan Ucapan Selamat Melahirkan yang Penuh Makna dan Doa Mendalam

Ucapan selamat melahirkan untuk teman dan kerabat dekat.

Baca Selengkapnya
50 Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Adik, Penuh Harapan Baik
50 Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Adik, Penuh Harapan Baik

Di tengah momen bahagia, ucapan ulang tahun menjadi cara terbaik untuk mengekspresikan kasih sayang dan harapan terbaik kita untuknya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
35 Ucapan Ulang Tahun untuk Ibu, Penuh Doa dan Menyentuh Hati
35 Ucapan Ulang Tahun untuk Ibu, Penuh Doa dan Menyentuh Hati

Ibu merupakan sosok yang tak tergantikan, penuh kasih sayang, dan telah berdedikasi untuk memberikan segala yang terbaik bagi anak-anaknya.

Baca Selengkapnya
50 Ucapan Selamat Lamaran Nikah yang Penuh Makna dan Doa Baik
50 Ucapan Selamat Lamaran Nikah yang Penuh Makna dan Doa Baik

Ucapan selamat dan doa baik yang kita sampaikan tidak hanya sebagai bentuk kebahagiaan, tetapi juga sebagai doa agar hubungan yang dibina dapat berjalan lancar

Baca Selengkapnya
Doa Awal Bulan Agar Dilancarkan Segala Urusan, Lengkap Beserta Artinya
Doa Awal Bulan Agar Dilancarkan Segala Urusan, Lengkap Beserta Artinya

Doa awal bulan bisa dibaca dan diamalkan oleh umat Muslim agar dilancarkan segala urusan.

Baca Selengkapnya
Ucapan untuk Orang Sakit Berisi Doa dan Pesan Penuh Semangat Agar Segera Sembuh
Ucapan untuk Orang Sakit Berisi Doa dan Pesan Penuh Semangat Agar Segera Sembuh

Kumpulan ucapan untuk orang sakit berisi doa dan pesan penuh semangat.

Baca Selengkapnya
Contoh Ucapan Happy New Year 2024, Berisi Harapan dan Doa Terbaik di Masa Mendatang
Contoh Ucapan Happy New Year 2024, Berisi Harapan dan Doa Terbaik di Masa Mendatang

Ucapan happy new year 2024 berisi ungkapan penuh harapan dan doa terbaik. Anda bisa mengirimkannya kepada orang-orang terdekatmu.

Baca Selengkapnya
60 Ucapan Menyambut Ramadhan 2024, Penuh Doa dan Sukacita
60 Ucapan Menyambut Ramadhan 2024, Penuh Doa dan Sukacita

Ucapan menyambut Ramadhan 2024 ini bisa dibagikan ke saudara dan kerabat.

Baca Selengkapnya