Qashar Artinya Meringkas Jumlah Rakaat Salat Wajib, Ketahui Syarat & Tata Caranya

Senin, 22 November 2021 10:32 Reporter : Tantiya Nimas Nuraini
Qashar Artinya Meringkas Jumlah Rakaat Salat Wajib, Ketahui Syarat & Tata Caranya Ilustrasi Sholat. ©2021 Merdeka.com/pexels-michael-burrows

Merdeka.com - Bagi umat Islam tentu sudah tidak merasa asing dengan salat jamak dan Qashar. Salat jamak dan qashar artinya perpaduan antara salat yang jamak dan di qashar. Dalam agama Islam, bagi musafir atau tengah melakukan perjalanan jauh diberi keringanan atau rukhsah saat hendak menjalankan ibadah salat.

Dalam sebuah hadis oleh Ibnu Syaibah menyebutkan salat qashar artinya perjalanan sehari semalam, menunggangi unta atau berjalan kaki normal. Setelah diperhitungkan, mendapatkan jarak sekitar 4 burd atau 16 farsakh atau 88,656 kilometer.

Penjelasan lain oleh Ibnu Abbas, mengenai jarak dibolehkannya salat Jamak dan Qashar yaitu 4 burd atau 16 farsakh. 1 farsakh = 5.541 meter hingga 16 farsakh = 88,656 kilometer. Hasil yang sama dengan mayoritas ulama seperti Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Ahmad.

Salat jamak sendiri artinya menggabungkan kedua salat dengan jumlah rakaat sama seperti yang biasanya dilakukan. Sedangkan, salat qashar artinya melakukan salat wajib dengan meringkas jumlah rakaat salat tersebut.

Lantas bagaimana penjelasan lengkap salat jamak dan qashar artinya beserta syarat serta tata caranya? Simak ulasan informasinya berikut ini.

2 dari 7 halaman

Salat Jamak

Salat jamak berarti menggabungkan kedua salat dengan jumlah rakaat sama seperti yang biasanya dilakukan. Penggabungan kedua salat ini tidak diselingi oleh dzikir ataupun salat lainnya. Sehingga, saat salat pertama selesai, muslim dan muslimah langsung berdiri untuk melanjutkan salat kedua.

Salat jamak sendiri terbagi menjadi dua cara berdasarkan waktu pengerjaannya. Berikut dua cara Salat jamak yang bisa disesuaikan sebelum mengerjakannya:

1. Jamak Taqdim
Salat jamak taqdim dikerjakan di waktu awal salat fardhu. Di mana menggabungkan atau mengerjakan 2 salat wajib sekaligus di waktu salat yang pertama atau awal. Sederhananya adalah sebagai berikut:

a. Salat Zuhur dan Ashar, dikerjakan di waktu Zuhur. Apabila hanya melafalkan niat salat Jamak saja, tanpa meringkas (qashar) itu berarti dikerjakan 4 rakaat Zuhur hingga salam, Kemudian lanjut berdiri 4 rakaat Ashar. Sedangkan, apabila melafalkan niat salat jamak dan qashar sekaligus itu artinya dikerjakan dengan 2 rakaat Zuhur lalu salam dan lanjut 2 rakaat untuk Ashar.

b. Salat Maghrib dan Isya, dikerjakan di waktu Maghrib. Niat salat jamak Maghrib dan Isya tanpa qashar, berarti 3 rakaat Maghrib hingga salam. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan 4 rakaat Isya. Apabila melafalkan niat salat jamak dan qashar sekaligus, berarti dikerjakan dengan 3 rakaat Maghrib lalu salam dan lanjut 2 rakaat untuk Isya. Tidak meringkas jumlah rakaat salat Maghrib.

ilustrasi sholat
©2020 Merdeka.com

2. Jamak Takhir
Pelaksanaannya hampir sama seperti sebelumnya. Namun yang menjadi pembedanya yaitu terletak pada niat dan waktu pengerjaan. Jamak takhir dilakukan di waktu salat yang terakhir. Sederhananya adalah sebagai berikut:

a. Salat Zuhur dan Ashar, dikerjakan pada waktu Ashar. Jika melafalkan niat salat jamak dan qashar sekaligus, artinya dikerjakan dengan 2 rakaat Ashar lalu salam. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan 2 rakaat untuk Zuhur.

b. Salat Maghrib dan Isya, dikerjakan pada waktu Isya. Di sini ada sedikit perbedaan dari sebelumnya. Apabila ingin mengerjakan salat jamak dan qashar, muslim dan muslimah bisa memulainya dengan 2 rakaat untuk Isya hingga salam. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan 3 rakaat untuk Maghrib.

3 dari 7 halaman

Tata Cara Salat Jamak Taqdim Tanpa Qashar

a. Bacaan niat salat jamak taqdim Zuhur dan Ashar (dilakukan di awal salat)

USHOLLII FARDLOZH ZHUHRI ARBAA RAKAAATIN MAJMUUAN MAAL ASHRI JAMA TAQDIIMIN ADAA-AN LILLAAHI TAAALAA.

Artinya:
"Saya sengaja salat fardu Zuhur 4 rakaat yang dijama dengan Ashar, dengan jama taqdim, fardu karena Allah Taaala."

Setelah selesai salat Zuhur, tanpa dzikir atau bersalaman dengan makmum lain, langsung dilanjut salat Ashar.

b. Bacaan Niat salat jamak taqdim untuk Maghrib dan Isya (dilakukan di waktu awal, Maghrib)

USHOLLII FARDLOZH MAGHRIBI THALAATHA RAKAAATIN MAJMUUAN MAAL ISYAAI JAMA TAQDIIMIN ADAA-AN LILLAAHI TAAALAA.

Artinya:
"Saya sengaja salat fardu maghrib 3 rakaat yang dijama dengan isyak, dengan jama taqdim, fardu karena Allah Taaala."

Setelah selesai salat maghrib, langsung dilanjut salat isya dengan bacaan niat:

USHOLLII FARDLOZH ISYAAI ARBAA RAKAAATIN MAJMUUAN MAAL MAGHIRIBI JAMA TAQDIIMIN ADAA-AN LILLAAHI TAAALAA.

Artinya:
"Saya berniat salat Isya empat rakaat dijamak dengan Magrib, dengan jama taqdim, fardhu karena Allah Taaala"

4 dari 7 halaman

Tata Cara Salat Jamak Takhir Tanpa Qashar

ilustrasi sholat
©2020 Merdeka.com

b. Bacaan niat salat jamak takhir untuk Maghrib dan Isya,

USHOLLII FARDLOZH MAGHRIBI TSALAASA RAKAAATIN MAJMUUAN BIL ISYAAI JAMA TAKHIIRIN LILLAAHI TAAALAA.

Artinya:
"Saya berniat shalat fardlu Maghrib tiga rakaat dijama bersama Isya dengan jama takhir karena Allah Taala."

5 dari 7 halaman

Salat Qashar

Salat Qashar artinya melakukan salat wajib dengan meringkas jumlah rakaat salat tersebut. Terdapat 3 salat fardhu yang boleh di-Qashar yaitu Zuhur, Ashar dan Isya yang mana rakaat aslinya berjumlah 4 rakaat dan bisa dikerjakan sebanyak 2 rakaat.

Salat Qashar hanya boleh dikerjakan bagi seseorang sedang dalam perjalanan atau bepergian jauh. Ini merupakan sebagai bentuk Allah SWT memudahkan para hamba-Nya. Allah berfiman dalam Al-Quran, surat al-Baqarah (2) ayat 286,

"Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sebatas kemampuannya."

Dalam penggalan kitab suci Al-Quran yang lain, dari surat An-Nisa ayat 101,

"Ketika kalian bepergian di bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas salat."

6 dari 7 halaman

Tata Cara Salat Qashar Tanpa Jamak

ilustrasi sholat
©2021 Merdeka.com/pexels-thirdman

Tata Cara Salat Jamak dan Qashar
a. Salat Zuhur dan Ashar, dilakukan pada awal waktu (jamak taqdim)

USHOLLI FARDHOL DHUHRI ROK'ATAINI MAJMUU'AN BIL ASHRI JAM'A TAQDIIMI QOSHRON LILLAAHI TA'AALAA

Artinya:
"Aku berniat salat fardhu Zuhur dua rakaat digabungkan dengan salat Ashar dengan jamak takdim, diringkas karena Allah Ta'aala."

2. Salat Maghrib dan 'Isya, dilakukan di waktu Maghrib (jamak taqdim)

USHOLII FARDHOL MAGHRIBI TSALAATSA RAKA'AATIN MAJMUU'AN BIL ISYAA'I JAM'A TAQDIIMI LILLAAHI TA'AALA

Artinya:
"Aku berniat salat fardhu Maghrib tiga rakaat digabungkan dengan salat 'Isya dengan jamak takqim, karena Allah Ta'aala."

3. Salat Zuhur dan Ashar, dilakukan di waktu Ashar (jamak takhir)

USHOLLI FARDHOL ASHRI ROK'ATAINI MAJMUU'AN BIDH DHUHRI JAM'A TA'KHIIRI QOSHRON LILLAAHI TA'AALA

Artinya:
"Aku berniat salat fardhu Ashar dua rakaat digabungkan dengan salat Zuhur dengan jamak takhir, diringkas karena Allah Ta'aala."

4. Salat Maghrib dan Isya, dilakukan pada akhir waktu (Jamak Takhir)

USHOLLI FARDHOL ISYA'I ROK'ATAINI MAJMUU'AN BIL MAGHRIBI JAM'A TA'KHIIRI QOSHRON LILLAAHI TA'AALA

Artinya:
"Aku berniat salat fardhu Isya dua rakaat digabungkan dengan salat maghrib dengan jamak takhir, diringkas karena Allah Ta'aala."

7 dari 7 halaman

Syarat Salat Jamak dan Qashar

1. Niat, membaca niat sesuai dengan pengerjaan salatnya.

2. Muwalah atau bersegera. Di antara kedua salat yang digabung atau jamak, harus langsung dilanjut. Tidak ada pemisah, seperti berdzikir atau bersalaman dan melakukan salat sunnah.

3. Masih berstatus sebagai musafir atau masih dalam perjalanan jauh, belum sampai tujuan. Apabila saat takbiratul ihram sampai salat yang kedua (takhir), masih dalam waktu syarat sahnya salat Jamak dan Qashar.

4. Tertib. Melakukan urutan salat sesuai aturannya, seperti yang sudah  dijelaskan.

[tan]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini