Amalan Doa Mau Melahirkan Supaya Lancar dan Mudah, Lengkap Disertai Artinya

Senin, 6 Februari 2023 09:32 Reporter : Mutia Anggraini
Amalan Doa Mau Melahirkan Supaya Lancar dan Mudah, Lengkap Disertai Artinya ilustrasi ibu hamil. ©www.delhidailynews.com

Merdeka.com - Memiliki buah hati merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Bahkan bagi setiap ibu, hamil dan mengandung adalah momen istimewa yang pernah dialami seumur hidup.

Menanti kehadiran buah hati dapat dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya yakni dengan mempersiapkan segala perlengkapan serta kebutuhan bayi maupun si ibu di masa mendatang.

Selain itu, ibu hamil juga membutuhkan persiapan mental menjelang persalinan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengerjakan amalan serta memperbanyak doa mau melahirkan supaya lancar dan dipermudah oleh Allah SWT.

Di dalam agama Islam, sebenarnya setiap ibu hamil dapat mulai mengerjakan amalan serta membaca doa mau melahirkan supaya lancar sejak awal momen mengandung. Sambil mengamalkan, alangkah lebih baik jika ibu hamil selalu menyertainya dengan permohonan keselamatan bagi diri sendiri dan buah hati.

Melansir dari laman resmi NU Online, Senin (6/2/23), berikut ulasan selengkapnya mengenai 5 doa mau melahirkan supaya lancar lengkap disertai artinya untuk Anda.

2 dari 6 halaman

1. Ayat Kursi

ilustrasi berdoa muslim
pexels.com

Doa mau melahirkan supaya lancar pertama yang dapat dibaca adalah ayat kursi. Adapun bunyi bacaannya yakni sebagai berikut.

Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.

Artinya:

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya.

Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

3 dari 6 halaman

2. QS Al-Araf Ayat 54

ilustrasi berdoa
© pexels.com/Thirdman

Doa mau melahirkan supaya lancar kedua yang dapat diamalkan ibu hamil adalah QS Al-A'raf Ayat 54. Bunyi bacaan serta artinya yakni sebagai berikut.

Inna rabbakumullahullazi khalaqas-samawati wal-arda fi sittati ayyamin summastawa 'alal-'arsy, yugsyil-lailan-nahara yatlubuhu hasisaw wasy-syamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatim bi`amrihi ala lahul-khalqu wal-amr, tabarakallahu rabbul-'alamin.

Artinya:

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

4 dari 6 halaman

3. QS Al-Falaq

ilustrasi berdoa
© pexels.com/Anastasia Shuraeva

Doa mau melahirkan supaya lancar yang ketiga adalah QS Al-Falaq. Bagi ibu hamil, bacaan ini dapat diamalkan sebanyak satu kali. Adapun bunyinya yakni sebagai berikut.

Qul a‘uzu birabbil-falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri gasiqin iza waqab. Wa min syarrin-naffasati fil-‘uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad.

Artinya:

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku berlindung kepada Tuhan yang (menjaga) fajar (subuh) dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan (penyihir) yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki."

5 dari 6 halaman

4. QS An-Nas

ilustrasi berdoa
©Shutterstock

Doa mau melahirkan supaya lancar yang selanjutnya adalah QS An-Nas. Selayaknya QS Al Falaq, bacaan ini dapat dilafalkan sebanyak satu kali.

Berikut bunyi beserta artinya,

Qul a‘uzu birabbin-nas. Malikin-nas. Ilahin-nas. Min syarril-waswasil-khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin-nas. Minal jinnati wan-nas.

Artinya:

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan (setan) pembisik yang bersembunyi yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia."

6 dari 6 halaman

5. Doa Bagi Suami

ilustrasi berdoa

© pexels.com/RODNAE Productions

Di samping ibu hamil yang melafalkan, ada pula bacaan bagi suami untuk dikerjakan. Tujuannya pun memiliki kesamaan, yakni memohon keselamatan bagi sang ibu dan bayi yang dilahirkannya kelak.

Para suami dengan istri yang mengandung bahkan dianjurkan untuk mengamalkan bacaan ini sebanyak-banyaknya. Adapun doa mau melahirkan supaya lancar yang dapat dilafalkan suami yakni sebagai berikut.

Lâ ilâha illallâhul ‘adhîmul ?alîm. Lâ ilâha illallâhu rabbul ‘arsyil ‘adhîm. Lâ ilâha illallâhu rabbus samâwâti wal ardli wa rabbul ‘arsyil ‘adhîm.

Artinya:

"Tiada Tuhan selain Allah Yang Mahaagung lagi Mahabijaksana. Tiada Tuhan selain Allah Pemilik ‘Arsy yang Agung. Tiada Tuhan selain Allah Pemilik langit dan bumi dan ‘Arsy yang agung."

[mta]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini