Pilkada


"Lamun hayang bodo pilih orang Baduy, lamun urang hayang bodo pilih budak Kenekes. Budak Baduy mah eweuh nu sakarola,"


 1  2  3  4  5   


Today #mTAG